St.prp. nr. 38 (2003-2004)

Disponering av betongunderstellet TCP2 på Frigg-feltet

Disponering av betongunderstellet TCP2 på Frigg-feltet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget