St.prp. nr. 38 (2008-2009)

Investering i teknologisenter for CO2 -håndtering på Mongstad

Investering i teknologisenter for CO2 -håndtering på Mongstad

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget