St.prp. nr. 39 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Oppheving av konjunkturavgiften på næringsbygg

Oppheving av konjunkturavgiften på næringsbygg

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget