St.prp. nr. 39 (2000-2001)

Oppheving av konjunkturavgiften på næringsbygg

Oppheving av konjunkturavgiften på næringsbygg

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget