St.prp. nr. 39 (2008-2009)

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet (demokratireformen i Den norske kirke)

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet (demokratireformen i Den norske kirke)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget