Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 40 (2000-2001)

Om løyving for 2001 knytt til førebuing av tilrådde tiltak i St.prp. nr. 36 (2000-2001) Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om løyving for 2001 knytt til førebuing av tilrådde tiltak i St.prp. nr. 36 (2000-2001) Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE

I

I statsbudsjettet for 2001 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
1801

(nytt)

Omstrukturering av staten sitt petroleumsengasjement
21 Spesielle driftsutgifter 135 000 000
Til toppen
Til forsida av dokumentet