St.prp. nr. 40 (2006-2007)

Særskilt ramme for inngåelse av avtale om statlig forsikringsansvar for utstillingen «Egon Shiele» ved Munch-museet

Særskilt ramme for inngåelse av avtale om statlig forsikringsansvar for utstillingen «Egon Shiele» ved Munch-museet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget