St.prp. nr. 41 (1995-96)

Om organiseringen av den statlige innbetalings- og innfordringsfunksjonen for skatter og avgifter mv. I PDF-format (3.4 MB)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget