St.prp. nr. 41 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Om ratifikasjon av traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar (CTBT)

Om ratifikasjon av traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar (CTBT)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget