St.prp. nr. 41 (1999-2000)

Statens engasjement i Raufoss ASA og Nammo AS

Statens engasjement i Raufoss ASA og Nammo AS

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget