St.prp. nr. 41 (2004-2005)

Om endring i Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2005 (kjeldeskatt på utbytte)

Om endring i Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2005 (kjeldeskatt på utbytte)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget