St.prp. nr. 42 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om endring av ein del løyvingar m.v. for 1998 på Samferdselsdepartementets område

Om endring av ein del løyvingar m.v. for 1998 på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget