St.prp. nr. 42 (2002-2003)

Bevilgning til tiltak rettet mot å redusere elforbruket

Bevilgning til tiltak rettet mot å redusere elforbruket

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget