St.prp. nr. 42 (2008-2009)

Om endring i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter)

Om endring i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget