St.prp. nr. 43 (1998-99)

Om regulering av grensen mellom Østre Toten og Vestre Toten kommuner i Oppland fylke

Om regulering av grensen mellom Østre Toten og Vestre Toten kommuner i Oppland fylke

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget