St.prp. nr. 43 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om vederlagsfri overdragelse av det gamle Statsarkivet i Kristiansand

Om vederlagsfri overdragelse av det gamle Statsarkivet i Kristiansand

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget