St.prp. nr. 43 (1999-2000)

Om vederlagsfri overdragelse av det gamle Statsarkivet i Kristiansand

Om vederlagsfri overdragelse av det gamle Statsarkivet i Kristiansand

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget