St.prp. nr. 43 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Pensjonar frå statskassa

Pensjonar frå statskassa

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget