St.prp. nr. 43 (2006-2007)

Rammeauke for garantiordninga for byggjelån ­under Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK)

Rammeauke for garantiordninga for byggjelån ­under Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget