St.prp. nr. 43 (2007-2008)

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Barne- og likestillingsdepartementet mv.

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Barne- og likestillingsdepartementet mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget