St.prp. nr. 43 (2008-2009)

Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Island av 3. november 2008 vedrørende grenseoverskridende hydrokarbonforekomster

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget