St.prp. nr. 44 (1998-99)

Om regulering av grensa mellom Sande og Vanylven kommunar i Møre og Romsdal fylke

Om regulering av grensa mellom Sande og Vanylven kommunar i Møre og Romsdal fylke

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget