St.prp. nr. 44 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Om midler til opprettelse av 30 nye prestestillinger

Om midler til opprettelse av 30 nye prestestillinger

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget