St.prp. nr. 46 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Om salg av aksjer i Norsk Medisinaldepot AS

Om salg av aksjer i Norsk Medisinaldepot AS

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget