St.prp. nr. 46 (2001-2002)

Pensjonar frå statskassa

Pensjonar frå statskassa

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget