St.prp. nr. 46 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Norges deltakelse i europeiske romfartsprogrammer

Norges deltakelse i europeiske romfartsprogrammer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget