St.prp. nr. 47 (1999-2000)

Om sykehusøkonomi og budsjett 2000

Om sykehusøkonomi og budsjett 2000

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget