St.prp. nr. 48 (1998-99)

Om nytt operahus (II)

Om nytt operahus (II)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget