St.prp. nr. 49 (1996-97)

Endring på statsbudsjettet 1997 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - Økt ramme for grunnfinansieringsordningen

Endring på statsbudsjettet 1997 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - Økt ramme for grunnfinansieringsordningen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget