St.prp. nr. 5 (2001-2002)

Sikring av museumsbanen ved Norsk Bergverksmuseum

Sikring av museumsbanen ved Norsk Bergverksmuseum

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget