St.prp. nr. 50 (2001-2002)

Om løyvingsendringar mv. for 2002 på Samferdselsdepartementets område

Om løyvingsendringar mv. for 2002 på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget