St.prp. nr. 50 (2003-2004)

Om videreføring av støtte til skipsbyggingsindustrien

Om videreføring av støtte til skipsbyggingsindustrien

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget