St.prp. nr. 50 (2003-2004)

Om videreføring av støtte til skipsbyggingsindustrien

Om videreføring av støtte til skipsbyggingsindustrien

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget