St.prp. nr. 51 (1996-97)

Omorganisering av Likestillingsrådet til Kompetansesenter for likestilling - endringer i bevilgninger under Barne- og familiedepartementet

Omorganisering av Likestillingsrådet til Kompetansesenter for likestilling - endringer i bevilgninger under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget