St.prp. nr. 51 (1997-98)

Om økt bevilgning til refusjonsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Om økt bevilgning til refusjonsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget