St.prp. nr. 51 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Om salg av kraft fra Saudefaldene til Eramet

Om salg av kraft fra Saudefaldene til Eramet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget