St.prp. nr. 51 (2002-2003)

Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv

Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget