St.prp. nr. 51 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale traktat om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk av 3. november 2001

Om samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale traktat om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk av 3. november 2001

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget