St.prp. nr. 51 (2003-2004)

Om samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale traktat om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk av 3. november 2001

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget