St.prp. nr. 51 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til norsk innmelding i FNs turistorganisasjon, United Nations World Tourism Organization (UNWTO)

Om samtykke til norsk innmelding i FNs turistorganisasjon, United Nations World Tourism Organization (UNWTO)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget