Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 51 (2007-2008)

Om samtykke til norsk innmelding i FNs turistorganisasjon, United Nations World Tourism Organization (UNWTO)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget