St.prp. nr. 52 (1998-99)

Om Statkrafts industrikontrakter og leieavtaler

Om Statkrafts industrikontrakter og leieavtaler

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget