St.prp. nr. 52 (2008-2009)

Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (forordning (EF) 767/2008 om Visa Information System (VIS), og rådsbeslutning 2008/633 om tilgang til VIS for utpekte myndigheter og Europol)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget