St.prp. nr. 53 (1998-99)

Miljøavgifter på drivstoff til luftfarten mv - endringer i statsbudsjettet for 1999

Miljøavgifter på drivstoff til luftfarten mv - endringer i statsbudsjettet for 1999

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget