St.prp. nr. 53 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Olje- og energidepartementet

Endra plan for utbygging og drift av Statfjordfeltet og plan for anlegg og drift av Tampen Link

Endra plan for utbygging og drift av Statfjordfeltet og plan for anlegg og drift av Tampen Link

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget