St.prp. nr. 53 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet 2008 - Nytt operahus

Om endringar i statsbudsjettet 2008 - Nytt operahus

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget