St.prp. nr. 54 (1997-98)

Grønne skatter

Grønne skatter

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget