St.prp. nr. 54 (1997-98)

Grønne skatter

Grønne skatter

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget