St.prp. nr. 54 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Grønne skatter

Grønne skatter

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget