St.prp. nr. 54 (2006-2007)

Om samtykke til inngåelse av avtale mellom Danmark, Island og Norge om etablering av Nordisk Patentinstitutt av 5. juli 2006

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget