St.prp. nr. 55 (1997-98)

Om markeringen av tusenårsskiftet 2000-2005

Om markeringen av tusenårsskiftet 2000-2005

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget