St.prp. nr. 55 (1998-99)

Forslag om tilleggsbevilgning på kap 1070 Elektroniske navigasjonshjelpemidler

Forslag om tilleggsbevilgning på kap 1070 Elektroniske navigasjonshjelpemidler

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget