St.prp. nr. 56 (1999-2000)

Om samtykke til tiltredelse til Europarådets avtale av 1. mai 1999 som oppretter gruppen av stater mot korrupsjon (GRECO)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget