Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 57 (1998-99)

Om samtykke til: 1) ratifikasjon av overenskomst av 23. oktober 1998 om Den nordiske investeringsbanken, 2) ratifikasjon av overenskomst av 6. november 1998 om Det nordiske miljøfinansieringsselskapet, 3) godkjennelse av overenskomst av 9. november 1998 om Nordisk Utviklingsfond

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget