St.prp. nr. 57 (2003-2004)

Pensjonar frå statskassa

Pensjonar frå statskassa

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget