St.prp. nr. 57 (2008-2009)

Om samtykke til godkjenning av endringer av 8. juli 2005 i konvensjon om fysisk beskyttelse av nukleært materiale av 3. mars 1980

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget