St.prp. nr. 58 (1998-99)

Om sammenslåing av Telenor AS og Telia AB

Om sammenslåing av Telenor AS og Telia AB

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget